Home Zapytaj NZS
Zapytaj NZS

 

Zapytaj NZS? jest projektem stworzonym specjalnie dla Was. Powstał po to by wspierać wszystkich studentów w Polsce w jak najsprawniejszym przejściu wyboistej drogi do uzyskania tytułu „magister”.

Zapytaj NZS? to strona dzięki której możecie dowiedzieć się o nowelizacji ustawy i wynikających z niej zmian, które będą Was dotyczyć, a także zgłosić się z każdym nurtującym Was pytaniem dotyczącym przebiegu studiów.

Zapraszamy Was do zapoznania się z artykułem „Nowelizacja ustawy po studencku”, a także zadawania wszelkich pytań na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Co z odpłatnością za drugi kierunek? Kto, ile i kiedy będzie musiał płacić?

Odpłatność za drugi i kolejny kierunek studiów zacznie obowiązywać osoby, które podjęły studia na pierwszym kierunku studiów w roku akademickim 2011/2012 oraz w latach późniejszych oraz na drugim kierunku studiów w roku akademickim 2012/2013 oraz w latach późniejszych. Dlatego jeśli zaczynasz studia na drugim kierunku w bieżącym roku akademickim (2011/2012), czy to w semestrze zimowym czy letnim nie zapłacisz nic. Dopiero za rok, dzięki specjalnemu systemowi informatycznemu, uczelnie będą kontrolować ile kierunków studiujesz. Wysokość opłat ustalą uczelnie. Zwolnieni z opłat zostaną studenci, którzy uzyskali stypendia rektora dla najlepszych studentów.

 

Czy student, który rozpoczął studia stacjonarne w uczelni publicznej w przed rokiem akademickim 2011/2012, jeśli rozpocznie studia stacjonarne w uczelni publicznej w roku akademickim 2012/2013, to czy będą to studia, do których stosuje się przepisy dotyczące odpłatności za studia na drugim kierunku studiów?

W związku z tym, że ustawa wchodzi w życie 1 października 2011 r. osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie przed 1 października 2011 r. lub kontynuują w roku akademickim 2011/12 studia rozpoczęte przed 1 października 2011 r. mają również prawo do podjęcia studiów stacjonarnych w uczelni publicznej w roku akademickim 2011/2012 albo w latach następnych bez wnoszenia opłat. Studia te w rozumieniu ustawy będą ich pierwszym kierunkiem. (Źródło: http://www.nauka.gov.pl)

 

Jak będzie ze stypendiami po zmianach?

Zlikwidowane zostanie stypendium za wyniki w nauce, a w jego miejsce wprowadzone stypendium rektora dla najlepszych studentów. Ponadto stypendia będzie można uzyskać nie tylko za wysokie wyniki w nauce, ale również za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe czy artystyczne. Poszerzenie dostępu do stypendiów, wiązać się będzie również z ograniczeniem liczby studentów, którzy będą mogli je otrzymać. O stypendium rektora dla najlepszych studentów będzie mogło ubiegać się jedynie 10% studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni. W miejsce stypendium mieszkaniowego i na wyżywienie pojawi się stypendium socjalne zwiększonej wysokości. Wszystkie te świadczenia będą przyznawane tylko na jednym kierunku studiów. Analogicznie, jeśli skończyliście już studia (nie dotyczy to osób, które po studiach licencjackich/inżynierskich kontynuują naukę na studiach magisterskich) to także nie macie prawa do ubiegania się o stypendia.

 

Co to jest limit punktów ECTS?

Limit punktów ECTS jest to nowość wprowadzona nowelizacją Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Limit określa liczbę punktów ECTS, którą może wykorzystać student na realizację przedmiotów dodatkowych, nieprzewidzianych w programie studiów.

Studentom studiów I i II stopnia przysługuje limit dodatkowych punktów ECTS w wysokości 30 punktów do wykorzystania na każdy stopień studiów.

 

Czy w ramach limitu punktów ECTS mogę odbywać zajęcia w innej uczelni?

Tak, jeśli Twoja uczelnia i uczelnia, w której będziesz odbywać zajęcia wyrażą zgodę.

 

Czy po obronie pracy licencjackiej/inżynierskiej utracę status studenta i zostanie odebrana mi legitymacja studencka oraz związane z nią zniżki na przejazdy komunikacyjne i ubezpieczenie zdrowotne?

Nie. Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia zachowuje prawa studenta (legitymację studencką) do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia.

 

Wyjeżdżam na studia w Hiszpanii w ramach programu Erasmus. Czy uczelnia może odmówić mi zaliczenia odbytych przedmiotów za granicą i przypisać im status przedmiotów dodatkowych odbytych w ramach limitu punktów ECTS?

Jest to zależne od rodzaju przedmiotów, które będziesz realizować za granicą. Jeśli treści przedmiotów, które będziesz realizować za granicą jesteś zobowiązany zrealizować w ramach Twojego kierunku studiów i treści te różnią się nieznacznie, to niezależnie od nazwy przedmiotu i kraju w którym go odbędziesz uczelnia ma obowiązek przenieść Twoje osiągnięcia i zaliczyć odbyte zajęcia.

Jeśli natomiast realizować będziesz przedmioty nie związane z Twoim kierunkiem studiów uczelnia ma prawo zaliczyć Ci je w poczet limitu punktów ECTS.

 

Czy składając dokumenty (np. świadectwo dojrzałości) Uczelnia ma prawo odmówić mi przyjęcia poświadczonych notarialnie odpisów tych dokumentów?

Nie. Jeśli składane przez Ciebie dokumenty są poświadczane notarialnie, uczelnia nie ma prawa odmówić ich przyjęcia.

 

Czy to prawda że w związku z wprowadzeniem umów student-uczelnia od roku akademickiego 2012/2013 nie trzeba będzie płacić za powtarzanie przedmiotów?

Nie. Za powtarzane przedmioty będzie trzeba normalnie płacić zgodnie z cennikiem ustalonym przez uczelnię, jednakże aby uczelnia mogła żądać od studenta opłat, musi on podpisać z uczelnią kolejną umowę (lub aneks do umowy podpisywanej na początku studiów) w której wyraża zgodę na poniesienie kosztów za powtarzanie przedmiotu oraz która reguluje prawa studenta i warunki powtarzania tego przedmiotu. Natomiast od roku akademickiego 2012/2013 student będzie miał prawo nieodpłatnie podejść do egzaminu poprawkowego.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com